Portalen för dig som jobbar med Affärsutveckling

är en samlingsplats för modern affärsutveckling. Här hittar du företag med verklig spetskompetens.

Aldrig förr har snabba anpassningar varit så avgörande. Nu är dom det! Och ju längre man väntar desto svårare blir det. Modern affärsutveckling är en ständig process med ständiga krav på förbättringar och anpassningar!

Därför har den här portalen samlat de viktigaste kompetensområdena inom modern affärsutveckling. Vi kallar dem för aktiviteter, eftersom kunskap utan handling är lika farlig som handling utan kunskap.

Ständigt och insiktsfullt handlande således! Summan av de inre och yttre aktiviteterna är den avgörande kraften för framgångsrik affärsutveckling och därmed lönsam överlevnad. Kom dock ihåg, att förträfflighet i den ena inte kan kompensera brister i den andra. Koncentration på de svagaste delarna således!

Tillsammans skapar detta den faktiska affärsutvecklingen.

Portalen är uppbyggd enligt principen: Inre + Yttre = Den faktiska affärsutvecklingen!

Vad är egentligen affärsutveckling?

Affärsutveckling är inte en lyckad reklamkampanj, inte en ny order, inte heller fler säljare, inte ens en ny marknadschef och heller inte ett nytt affärssystem.

Det är summan av alltihop!

Man bör därför dela in sin affärsutveckling i två delar; de inre arbetena och de yttre. De inre är allt det arbete som utförs innan erbjudandet når marknaden. Den yttre handlar om hur erbjudandet hanteras på marknaden. Båda sakerna är lika väsentliga, för utan den ena förmår inte den andra.

Tanken med portalen är, att duktiga konsulter ska erbjudas att lägga länkar till sina egna hemsidor, så de många besökarna snabbt ska hitta expertis inom respektive område.

För mer info, kontakta mig på peter.forsberg@affarsutveckling.se eller 0706-411 735

Besök även managementverktyget CubeBiz  www.cubebiz.se