Modern affärsutveckling

Här hittar du företag med verklig spetskompetens.

Aldrig förr har snabba anpassningar varit så avgörande. Nu är dom det! Och ju längre man väntar desto svårare blir det. Modern affärsutveckling är en ständig process med ständiga krav på förbättringar och anpassningar!

Därför har den här portalen samlat de viktigaste kompetensområdena inom modern affärsutveckling. Vi kallar dem för aktiviteter, eftersom kunskap utan handling är lika farlig som handling utan kunskap.

Ständigt och insiktsfullt handlande således! Summan av de inre och yttre aktiviteterna är den avgörande kraften för framgångsrik affärsutveckling och därmed lönsam överlevnad. Kom dock ihåg, att förträfflighet i den ena inte kan kompensera brister i den andra. Koncentration på de svagaste delarna således!

Tillsammans skapar detta den faktiska affärsutvecklingen.

Portalen är uppbyggd enligt principen: Inre + Yttre = Den faktiska affärsutvecklingen!

Vad är egentligen affärsutveckling?

Affärsutveckling är inte en lyckad reklamkampanj, inte en ny order, inte heller fler säljare, inte ens en ny marknadschef och heller inte ett nytt affärssystem.

Det är summan av alltihop!

Man bör därför dela in sin affärsutveckling i två delar; de inre arbetena och de yttre. De inre är allt det arbete som utförs innan erbjudandet når marknaden. Den yttre handlar om hur erbjudandet hanteras på marknaden. Båda sakerna är lika väsentliga, för utan den ena förmår inte den andra.

Tanken med portalen är, att duktiga konsulter ska erbjudas att lägga länkar till sina egna hemsidor, så de många besökarna snabbt ska hitta expertis inom respektive område.

För mer info, kontakta mig på peter.forsberg@affarsutveckling.se eller 0706-411 735

Besök även managementverktyget CubeBiz på www.cubebiz.se

Fotografier och filosofier

| Okategoriserade | Inga kommentarer
Att affärer är lokala är en välkänd sanning. Ändå gjorde ett multinationellt företag denna frågeenkät, för att fånga upp synpunkter från sin globala marknad. Man frågade så här; ”Vill ni…

Positionering – en betraktelse vid Nybrokajen

| Okategoriserade | Inga kommentarer
En äldre dam står och matar fåglar. Där finns svanar,änder, kråkor och i luften några måsar. Plötsligt slänger damen en större brödbit i vattnet och en mås dyker kvickt och…

Affärsutveckling eller kejsarens nya kläder

| Okategoriserade | Inga kommentarer
Få, om ens någon, är lika mottagliga för nya idéer som företag och konsulter. Senaste nyheterna kallas för Lean Production, ISO, Sex Sigma, Ständiga förbättringar, med flera. Kärt barn har…