Interninformation

Detta ständigt misskötta instrument ska ses som organisationens smörjmedel. En fel sammansatt organisation kan klara jobbet ändå – om interninformationen sköts bra. Det omvända – en fulländad organisation – kan ändå misslyckas om detta sköts undermåligt.

Det optimala således, är en fungerande organisation med korrekt skött interninformation.

Snabbhet och saklighet är nyckelorden.

Ta reda på mer!