IT

Driva företag är att hantera information och förstå den. Datorn hanterar information, men förstår den inte. Det får man försöka göra själv.

IT-stödet ska underordnas nyttjarnas behov. Absolut inte tvärtom!
Nyckelord är effektivt understöd och betydelsen är som hästkrafterna för farten.

Ta reda på mer!