Personlig försäljning

Den personliga försäljningen – kapitalismens grundpelare nummer ett – själva överlåtandet av ägandet eller nyttjandet mot betalning. Denna konst utvecklas ständigt i takt med ökande krav.

Förr, när utbud och efterfrågan stod i hygglig balans med varandra ställdes lägre krav om ens några. Orderna kom ju ändå! Idag, när utbudet vida överträffar efterfrågan i alla branscher ställs helt andra och nya krav. Personlig försäljning är dessutom en mycket kostsam verksamhet för företaget.

Av dessa båda skäl, alltså stor konkurrens och dyrbara säljare, förstås att detta område är satt i ständig process mot kostnadseffektivare metoder. En överlägsen produkt är tyvärr inte längre nog. Det krävs en lika överlägsen säljfunktion för att säkerställa framgången.
Att ha just den säljfunktionen är utmaningen!

 

Ta reda på mer!