Reklam

Ropa högt eller genljuda är den svenska betydelsen av latinets reclamo. Kraven är dock betydligt högre än så.

I första hand resultatskapande och i andra hand uppseendeväckande. Uppseendeväckande utan resultat är misslyckad reklam. Resultatskapande reklam utan uppseende är ouppnåeligt.
Resultatskapande genom uppseende är således uppgiften.

Ta reda på mer!