Vision & strategi

Dessa missbrukade ord skrämmer ofta mer än de hjälper.

Att hjälpa till, var faktiskt avsikten. För vision betyder kort och gott tydliggörande, gärna i bildform. Strategi är grekiska (även språkmässigt) och betyder krigskonst och tillvägagångssätt.

Att förtydliga sitt tillvägagångssätt således. Har du detta klart för dig, så blir det plötsligt betydligt enklare.

Utmaningen kvarstår dock! Hitta målen och gör sedan planen.

Ta reda på mer!