Revision

Vad som göms i snö kommer fram i tö, sa man förr. Föga förvånande betyder latinets revisio – just återseende. Korrekt redovisning är inte bara ett myndighetskrav, det är en förutsättning för framgångsrikt och hälsosamt företagande.