Säljledning

Nyckelord är precision, koncentration och anpassning. Och alltid under stimulerande former. En svår uppgift, som alltid går att förbättra och med ett aldrig upphörande prestationskrav!

Betänk nedanstående frågor noga:

 • Känner du dina kunder?
 • Och de som varit dina kunder?
 • Och icke minst de, som skulle kunna vara dina kunder?
 • Är din marknadsbearbetning effektivt inriktad?
 • Bearbetar ni den del av marknaden, där bästa resultatet kan förväntas?
 • Eller bestämmer säljarna kanske själva?
 • Har du rätt organisation och rätt säljkanaler?
 • Är säljkåren rätt dimensionerad?
 • Och tillräckligt kompetent?
 • Kanske har du för många säljare?
 • Eller för få?
 • Besöker säljarna helst bekanta storkunder och glömmer de mindre?
 • Eller tvärtom?
 • Annonserar ni stort och dyrt – när en riktad insats skulle ge • bättre utfall?
 • Lyckas ni behålla kunderna?
 • Bearbetar ni tappade kunder?
 • Eller lämnar ni dem till konkurrenterna?
 • Är kundomsättningen stor?
 • Tappar ni småkunder och ger ytterligare rabatter till storkunderna?
 • Är det kanske lönsammare, att söka nya medelstora kunder än att
 • övervårda befintliga storkunder?
 • Eller jagar ni allt på en gång?