Design

Design av latinets designo, att avbilda eller framställa. En utmanande balansakt mellan funktion och skönhet, där uppgiften är en rationell lösning utan avkall på vare sig funktionen eller skönheten, snarare en utmanande utveckling av båda.

Ta reda på mer!