Vision & strategi

Dessa missbrukade ord skrämmer ofta mer än de hjälper.

Att hjälpa till, var faktiskt avsikten. För vision betyder kort och gott tydliggörande, gärna i bildform. Strategi är grekiska (även språkmässigt) och betyder krigskonst och tillvägagångssätt.

Att förtydliga sitt tillvägagångssätt således. Har du detta klart för dig, så blir det plötsligt betydligt enklare.

Utmaningen kvarstår dock! Hitta målen och gör sedan planen. Nyckelord är insikt och förtydligande. Betydelsen är som atlasen för bilföraren.

Hos chefen finns vare sig ratt eller atlas. Båda måste skapas, förtydligas, förmedlas, förhandlas, kommuniceras, besannas, korrigeras, följas upp och korrigeras igen. Det tar aldrig slut. Omvärlden förändras ständigt. Och det gör chefens jobb också.

Ta reda på mer!