IT

IT är inte ett mål, IT är ett medel. Medel ska användas till sitt syfte. IT:s syfte är, att snabbt bistå sin användare med just den information han behöver. Och bara det! För mycket fördunklar.

Ta reda på mer!