Varumärken

Antalet gurus på detta område är oräkneliga. Bara detta indikerar betydelsen. Varumärket i sin vidaste bemärkelse är det visitkort du lämnar efter dig i allt du gör – med och mot alla kontakter du har. Uppgiften är att inse vilket visitkort du faktiskt lämnar efter dig, jämfört med det du önskar lämna efter dig.

En glömd angelägenhet för ledningen

Förr påverkade, och ibland till och med behärskade, företaget sin marknad genom sin egen tillverkning och sina egna säljkanaler. Nu är det precis tvärtom, för nu hämtar företaget kraft och mod på marknaden. Härigenom kan företaget istället dominera tillverkningen och säljkanalerna just genom kraften av sitt varumärke.

Egen produktion och egen försäljning var tidigare självklarheter för att kunna driva ett
företag. Idag är dessa snarare att betrakta som belastningar, för de begränsar flexibiliteten och därmed handlingsfriheten. Och just handlingsfriheten är avgörande i en tid där det, som var nytt igår ej duger idag.

Ingen har råd längre att ständigt hålla sig med det modernaste och bästa. Man tvingas köpa allt fler tjänster externt för att kunna sälja en konkurrenskraftig produkt till ett konkurrenskraftigt pris. Ericsson låter alltfler telefonkomponenter tillverkas externt. Armani syr inte en enda kostym själva. Det är här som varumärket kommer in i bilden – för det skapar tryggheten, som gör att man kan våga låta andra ta hand om delar av den egna kärnverksamheten. Och det kan man bara tillåta sig om man har ett starkt varumärke.

Handlingsfrihet istället för långtidsplaner

Så vad är det som sker egentligen? I en tid av allt snabbare förändringar tvingas företagen till anpassning, som i sin tur betyder, att långtidsplaner ej enkelt låter sig göras. Koncentrationen läggs istället på handlingsfriheten, som syftar till att snabbt kunna ställa om till nya situationer. En stark kassa är därför viktig, och ett starkt varumärke ännu viktigare. Så det är på tiden, att medlemmarna i ledningsgruppen intresserar sig för denna fråga.

Det egna namnets kraft på den egna marknaden är således avgörande för det mod man kan tillåta sig vid val av vad som ska läggas ut på externa underleverantörer, eller vid val av nya säljkanaler.
– Kända managementförfattare lånar sitt namn till skrivkunniga och kompetenta men
okända författare.
– Nintendo designar inte ens sina ”videogames”.
– Nike designar sina produkter fortfarande, men tillverkar inget.

Också distribution och försäljning påverkas kraftfullt av varumärkets kraft. Ett starkt namn
med upparbetat förtroende, kan lättare säljas och därmed också enklare distribueras över exempelvis Internet. En nyöppnad McDonald löper inga risker i jämförelse med en lika bra men okänd hamburgerrestaurang, som nyöppnar.

Desto starkare varumärke desto större valfrihet med andra ord. Ett starkt varumärke ger således förutsättningar för företagets svängrum och därmed dess struktur. Och är därmed en direkt ledningsfråga.

Varumärkets kraft avgör farten i produktutvecklingen;
Man kan förvänta sig, att de bästa produkterna också i framtiden kommer att säljas av de
mest kända namnen, för dessa kan agera friare utifrån kraften av sitt namn på sin marknad. Varumärkesuppbyggnad sker på olika vis men syftena är alltid desamma. För den som har ett starkt förtroende bland sina kunder, har större frihet att både produktutveckla, sälja och därmed expandera.

Just därför är varumärket att betrakta som det egentliga kapitalet. Att sköta detta rätt är
en förutsättning för framgång. Detta visste redan Leonardo da Vinci, som lät sina elever göra merparten av målningarna för att sedan ensam signera dem. Och det var på 1400-talet.

Ta reda på mer!