Produktportfölj

Läkemedelsföretag och bilindustrin värderas till stor del gentemot sina produktportföljer.
Alltså, utöver vad som säljs idag – vad kommer härnäst?
Detta synsätt skulle de flesta andra branscher må väl av. Har man inga nyheter att erbjuda marknaden utöver sitt befintliga sortiment, blir företagets livscykel parallell med produktlivscykeln.

Nyckelord är långsiktigt ansvar. Och betydelsen är som Golfen för Volkswagen.