Säljkanaler

Kanske har bara den torgförsäljande bonden full kontroll över både produktion och försäljning. Vi andra tvingas passera mellanhänder innan vi äntligen når våra slutkunder. Konkurrens redan innan vi når vår riktiga marknad med andra ord! Krav på lönsamhet för mellanhänderna och kvalitet för slutkunden.

Ta reda på mer!