Utbildning & träning

Man kan betrakta organisationens funktion som summan av medarbetarnas prestationer. Medarbetarens prestation i sin tur baseras på summan av hennes förmåga och motivation.
Båda är påverkbara genom utbildning och träning.

Nyckelord är koncentration på de svagaste delarna, för som sagt ingen maskin är starkare än sitt svagaste kugghjul.