Organisation & funktion

Katolska kyrkan och militären är de gamla klassiska organisationerna, där pyramidens höjd speglar prestige och överlägsenhet. Den moderna organisationen baseras mera på funktion och flöden mellan de egna enheterna, och är på det viset vida överlägsen.
Balansgången är oftast den optimala funktionen kontra personliga ambitioner.

En duktig ledare hanterar denna balansgång. Nyckelorden är funktion, effektivitet och ständiga anpassningar. Och betydelsen är som motorn för bilen.