Top Management

För att kunna förse den operationella ledningen med precisa mål och användbar information, krävs total överblick och god insikt hos den exekutiva ledningen samt ett passionerat förhållande till företagets vision och strategi. De inre aktiviteternas precision och funktion är basen för den exekutiva ledningens arbete och målstyrning.

Det är inte konstigare än att fartygschefen förlitar sig på navigatörernas uppgifter.

Ta reda på mer!