Distribution

Fysisk distribution, alltså när det köpta levereras, är sanningens ögonblick. En order är inte en avslutad affär – det är en påbörjad relation. Nu ska löften infrias och förväntningar uppfyllas.

Ta reda på mer!