Reklamationer

Bara det som målsätts blir värderat och korrigerat. Reklamationer målsätts aldrig. Blir därför inte värderade. Och på så sätt heller inte korrigerade.

Reklamationer är en källa till ständiga förbättringar och förnyelser. Använd den!

Ta reda på mer!